Gyülekezetünk

Gyülekezetünk több mint 30 éve alakult meg, hitünk szabad gyakorlása céljából.

A Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnevezés azt fejezi ki, hogy szabadok vagyunk abban a tekintetben, hogy gyülekezetünk hitvallását és értékrendjét a Szent Írásban foglaltak határozzák meg, nem pedig az állami vagy egyházi szervek – ez a történelmünkből érthető meg igazán.

A Szabad Evangéliumi Gyülekezet az Isten egyetemes, szent egyházának egy helyi közössége. Evangéliumi abban az értelemben, hogy hisszük, Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez, és bár minden ember bűnben született, Jézusban van biztos lehetősége Istenhez járulni. Gyülekezetként igyekszünk megfelelő körülményeket teremteni a legkülönbözőbb élethelyzetben lévő emberek számára ahhoz, hogy korosztálytól függetlenül olyan lelki otthonra leljenek nálunk, ahol növekedhetnek hitükben.

Gyülekezetünkben különösen fontosnak tartjuk a kisebb és nagyobb csoportokban történő közösségi élet megélését. Ezért igyekszünk egymással minél többet közösségben lenni. Célunk és vágyunk, hogy Istent egy szívvel és egy lélekkel dicsőíthessük és szolgálhassuk együtt.

Történetünk

A Szabad Evangéliumi Gyülekezet alapjait a Bécsi kapu téri evangélikus gyülekezetből 1954-ben kiváló, a szabad, az államtól független, az evangélium szellemének megfelelő hitéletet gyakorolni akaró tagok rakták le Sréter Ferenc evangélikus lelkész vezetésével. A közösség a következő évtizedekben – állami elismerés hiányában – előbb az Ó utcai Testvérgyülekezetnél, majd a Metodista Egyház Felsőerdősor utcai gyülekezetében kapott helyet.

A várva várt állami elismerés csak 35 év után, 1989-ben történt meg, ekkor alakult meg az Evangéliumi Szabad Eklézsia, majd 1990-ben a mai Szabad Evangéliumi Gyülekezet, amely folyamatosan gyarapszik. E közösséget 1999. március 9-én a Fővárosi Bíróság 139. sorszámmal Szabad Evangéliumi Egyház néven nyilvántartásba vette.

Az 1999-ben nyilvántartásba vett Szabad Evangéliumi Egyház kérelmét, hogy továbbra is egyház maradhasson, melyet a 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései szerint benyújtott, a Parlament 2012-ben elutasította. Az egyház a fenti törvény adta egyetlen lehetőségként kényszerűen vallási egyesületté alakult.

Jelenleg a gyülekezetet vezetőségi tagok irányítják, sok-sok szorgalmas és odaszánt életű testvérünk odaadó munkájával kiegészítve.